– Projecten –

Zuiver inmeet- en uitzetwerk in heel Nederland

Het inmeten van een bestaande situatie ten behoeve van een ontwerpplan of een revisiemeting bij een afgerond GWW-project? Onze ervaren medewerkers zijn gespecialiseerd in diverse meetwerkzaamheden en zijn in te schakelen voor:

  • Uitzetwerk grond-, weg- en waterbouw
  • Revisiemetingen
  • Profielmetingen
  • Topografische metingen
  • Bouwkundige metingen
  • Hoogtemetingen
  • Deformatiemetingen
  • Waterspanningsmetingen (peilbuizen)


Bel 06-12357831 voor meer informatie over inmeetwerk en uitzetwerk.

Kraan

Uitzetwerk grond-, weg- en waterbouw

De modernste meetinstrumenten, zoals GPS en One Man Stations, helpen ons exact te meten voor uitzetwerk. Zo vertalen wij een ontwerp van bijvoorbeeld een wegtracé digitaal op tekening, naar de situatie buiten in het veld. De aannemer heeft daardoor altijd inzicht in zijn te maken werk en zijn materieel komt niet stil te staan.


Tevens vervaardigen wij 3D-modellen voor machinebesturingsbestanden.

Revisiemeting

Revisiemetingen

Afgeronde werken in de grond-, weg- en waterbouwsector eisen altijd een revisiemeting. Wij meten de situatie zowel boven- als ondergronds in. Bovengronds meten wij bijvoorbeeld de wegen, sloten, straatmeubilair, enzovoorts. Ondergronds moet u denken aan leidingen en riolering met posities van putdeksels, b.o.b.’s van de rioolstrenge en dergelijke. Deze metingen vertalen wij in AutoCAD tot een tekening met lagenstructuur die de aannemer verlangt.

Profielmeting

Profielmetingen

Om het hoogteverloop van een dijklichaam of deel van een weg inzichtelijk te krijgen, kunnen wij om de 20, 25 of 50m profielmetingen verrichten. Met onze software werken wij deze metingen uit in een afstand- en hoogtetabel en vertalen we dit als dwars- of lengteprofiel in AutoCAD.

Topografisch

Topografische metingen

De bestaande situatie van bijvoorbeeld een straat of een braakliggend terrein nauwkeurig inmeten is een belangrijk voortraject voor een projectontwikkelaar, wegbeheerder van de gemeente of architect. Aan de hand van deze inmetingen kan een gedegen ontwerp gemaakt worden.

Bouwkundig

Bouwkundige metingen

Het inmeten en vervaardigen van bouwkundige plattegronden en gevelaanzichten van bestaande gebouwen, behoort tot één van onze specialismen. Deze metingen worden verricht voor architecten en woningbouwverenigingen. In de meeste gevallen gaat het om de herbestemming van een oud gebouw, waarvan geen tekeningen meer bestaan. Ook bepalen wij met onze manier van meten 

scheefstanden van belendende gevels, zodat er een duidelijk beeld ontstaat van de ruimte tussen de gevels van maaiveld tot dakgoot.

Hoogtemeting

Hoogtemetingen

Deformatiemetingen doen wij met 

nauwkeurige waterpasinstrumenten 

en voor hoogtemetingen van 

peilbuizen maken we gebruik van 

speciaal daarvoor geschikte 

apparatuur.